European Blood Alliance

De European Blood Alliance is een vereniging van bloedbanken binnen de Europese Unie en de EFTA-staten. De leden zijn non-profit en staan voor vrijwillig, onbetaalde bloeddonatie. EBA heeft als missie: kwaliteit, veiligheid, ethiek en samenwerking.

Infographic voor het toelichten van rollen van alle diverse deelnemers, panels en committees tijdens de ICC-PBM conference.
Silent Witnesses

Silent Witnesses

Veiligheidsregio Utrecht: veilig thuis

Veiligheidsregio Utrecht: veilig thuis